Search

Monday, 23 May 2016

10. blog post CZ

Vysvětlení významu sociální inovace skrz animaci

Naše animace si můžete prohlédnout na Vimeo nebo Facebook


Během semináře animování, který pro nás udělala Kinoškola, jsme se rozdělili do dvou skupin a každá se rozhodla, co natočí. Téma bylo společné – sociální inovace. V podstatě šlo o to udělat video, které by vysvětlilo, co pro nás sociální inovace znamená. Nakonec každá skupina vytvořila krásnou animaci - obě  můžete najít na našem účtu na Vimeo a na naší FB stránce.

Na umění miluju to, že po většinu času nevíš, co autor svou tvorbou myslel. Každý, kdo dílo pozoruje, má jiné asociace spojené s barvami a objekty a každý v nich vidí něco jiného.  Aktivovaná vlastní představivost zároveň nutí k přemýšlení o věcech, kterými jsme se doposud nezabývali, a pobízí k nápadům, které by nám bez inspirace uměním nepřišly na mysl. Podle mě to víc platí pro moderní umění, které je abstraktnější. To je skvělé, ne? Autor totiž netvoří “jenom” něco krásného, ale nutí nás PŘEMÝŠLET a přijít s něčím ryze vlastním - NÁPADEM.

Graffiti je moderní forma umění, která ale není ještě všemi uznávaná. Jelikož je na ulici, je to nejlepší způsob jak dostat umění k lidem – je tam k vidění po všechny a pořád. Jeden z nejznámějších umělců graffiti je Banksy. Žije v Londýně, je politický aktivista a nikdo pořádně neví, kdo opravdu je. Graffiti je v mnoha zemích nelegální, takže Banksy svá díla podepisuje přezdívkou. Nebudu tady mluvit za něho, ani vysvětlovat, co svými díly myslel. Spíš chci ukázat pár příkladů, které mluví samy za sebe.
Když jsme se na našem semináři měli popasovat s úkolem vytvořit animaci nebo krátké video, které ukáže, co pro nás znamená sociální inovace, jedna ze skupin zvolila jako svou techniku právě graffiti. Je to mladá forma umění, a i když ji ne každý má rád, pomáhá vyjádřit, co máme na srdci. Pustili jsme se s vervou do díla a vytvořili jsme toto úžasné video. Je poznat, že jsme tím chtěli něco říct? Můžu prozradit, že jsme chtěli upozornit na, a videem sdílet, tento princip: pokud je každý ochoten přidat něco svého, skvělá myšlenka má šanci se rozvinout. Přesně taková je sociální inovace, jak ji chápeme – moderní, jde za lidmi a řeší jejich problém. Úspěšné vyřešení ale potřebuje hlavy nás všech!Zajímá nás, co tě jako první napadlo, když jsi viděl naše video? Možná tě, stejně jako graffiti nebo jiná forma umění, přimělo přemýšlet o něčem novém? Nebo tě rovnou napadla nějaká sociální inovace? Budeme rádi za tvoje podněty!

- Polly

This blog is a part of the project Empowering Youth To Become Social Innovators, realised under the Erasmus+ partnership programme. The project is coordinated by a Czech NGO DYNAMA, z.s., seated in Brno and an Estonian NGO Youth Club Active, seated in Tallinn. This project contributes to the development of non formal learning of the youth.

No comments:

Post a Comment